Laboratorium budowlane - O Nas

CERT-LAB niezależne Laboratorium budowlane działające w Imielinie. Nasza niezależność i bezstronność oparta jest na braku powiązań kapitałowych/personalnych z producentami surowców do produkcji wyrobów budowlanych/betonu np. producentów cementu, kruszyw, domieszek i dodatków do betonu. Dzięki temu Nasi klienci doceniają naszą pracę jako 100% ochronę ich interesów, wspierających ich na rynku budowlanym oraz pomagającym w  doborze najbardziej korzystnych dla Nich doborów surowców do produkcji.

Niezależność oraz kompetencje są najcenniejszymi atrybutami naszego Laboratorium. Nadzór nad prawidłowością prac i badań w naszym Laboratorium sprawuje kadra, której kompetencje potwierdziły najważniejsze jednostki w Polsce, potwierdzając kompetencje Instytutu Techniki Budowlanej :

laboranta, technologa i projektanta betonu oraz menadżera ZKP.

Kierownictwo laboratorium ukończyło m.in. kurs Polskiego Centrum Akredytacji w zakresie systemu zarządzania w laboratorium oraz Polskiego Centrum Badań i Certyfikacji w zakresie walidacji i niepewności metod badawczych.
Nasza kadra posiada wieloletnie doświadczenie w zakresie prawidłowości wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu, wydawania ekspertyz i opinii budowlanych w zakresie określenia parametrów betonu oraz prefabrykatów betonowych, co zaowocowało nadaniem uprawnień przez Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Katowicach - uprawniania rzeczoznawcy budownictwa ogólnego - nr 00115 w zakresie ekspertyz budowlanych - wytrzymałość i trwałość
betonu w konstrukcjach oraz betonowych wyrobach budowlanych, poprawność wprowadzania ich do obrotu.
Współpracując z jednostkami notyfikowanymi z Polski i z zagranicy w zakresie certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji, uzyskałem uprawnienia audytora wiodącego w zakresie systemów zarządzania jakością oraz ZKP, co zostało potwierdzone przez nadanie uprawnień przez jedną z największych jednostek BSI Group Polska oraz wpisem do IRCA (Akredytacja IRCA A17070).


Zachęcam do zapoznania się z naszą ofertą i zapraszam do współpracy.