Wsparcie UE

LABORATORIUM BUDOWLANE CERT-LAB DAMIAN STACHOWSKI realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Podniesienie konkurencyjności poprzez stworzenie mobilnego laboratorium do badania materiałów betonowych i kruszyw”.

Celem projektu jest wzrost konkurencyjności oraz utrzymanie miejsc pracy w przedsiębiorstwie LABORATORIUM BUDOWLANE CERT-LAB DAMIAN STACHOWSKI, w związku z zaistnieniem negatywnych skutków ekonomicznych pandemii COVID-19.

Cel ten zostanie osiągnięty dzięki zakupowi mobilnego laboratorium do badania materiałów betonowych i kruszyw wraz z niezbędnym wyposażeniem obejmującym m.in. innowacyjne:

- urządzenie do badania wodoprzepuszczalności betonu z automatycznym przebiegiem cyklu badania;
- automatyczną maszynę do przygotowywania powierzchni próbek betonowych;
- tester PULL-OFF.

Planowana inwestycja oraz zmiana organizacyjna z nią związana zmierza do utrzymania i rozwoju zakresu świadczonych usług dla branży budowlanej, a przez to ochrony zagrożonych miejsc pracy jako skutek załamania się rynku w efekcie pandemii COVID-19.

Wartość projektu: 671 104,80 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 458 796,00 PLN