Szkolenia zewnętrzne i wewnętrzne

Szkolenia wewnętrzne

Działalność edukacyjna naszej firmy ukierunkowana jest głównie na dokształcanie i podnoszenie kwalifikacji personelu firm współpracujących z CERT-LAB. Są to pracownicy zajmujący takie stanowiska jak: laborant w laboratorium betonu i kruszyw, pełnomocnik/specjalista ds. ZKP, technolog betonu, operator węzła betoniarskiego i inni pracownicy produkcji. To właśnie dzięki takim szkoleniom kadra naszych Klientów jest w pełni świadoma swojej odpowiedzialności za każdy etap pracy w produkcji prefabrykatów betonowych, betonu i innych wyrobów.

Szkolenia zewnętrzne

Prowadzimy także szkolenia zewnętrzne w zakresie poprawności wprowadzania wyrobów budowlanych do obrotu wraz z omówieniem wymagań Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011.
Ciągle zmieniające się przepisy prawa nie zwalniają producentów wyrobów budowlanych z przestrzegania ich, dlatego firmy współpracujące z naszym Laboratorium nie muszą się już martwić. To my nadzorujemy zmiany jakie muszą dokonać w dokumentacji i wydawanych dokumentach, aby były zgodne z wymaganiami przepisów.

W styczniu 2016 roku rozpoczeliśmy 1 cykl szkoleń dla kadry kierowniczej oraz pracowników wśród naszych klientów pt. :

"Jakość produkowanych wyrobów prefabrykowanych z betonu"