Badania krawężników i obrzeży

PN-EN 1340:2004   „Krawężniki betonowe. Wymagania i metody badań” :

  • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla krawężników i obrzeży zgodnie z wymaganiami z zał. J i C
  • Oznaczenie mrozoodporności z udziałem soli odladzającej dla krawężników i obrzeży   zgodnie z zał. D
  • Badanie ścieralności betonu na tarczy Bohmego zgodnie z zał. H
  • Badanie odporności na ścieranie metodą szerokiej tarczy ściernej zgodnie z zał. G
  • Oznaczenie nasiąkliwości dla krawężników i obrzeży  zgodnie z zał. E
  • Badanie wytrzymałości na zginanie krawężników /obrzeży betonowych zgodnie z zał. F
  • Pomiar wartości odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej zgodnie z zał. I