Badania cementów i popiołów lotnych

Badania cementu / popiołu - Metoda badania :
 • Straty prażenia - PN-EN 196-2
 • Wolny tlenek wapnia  - PN-EN 451-1
 • Reaktywny tlenek wapnia  - PN-EN 196-2
 • Chlorki  - PN-EN 196-2
 • Bezwodnik kwasu siarkowego  - PN-EN 196-2
 • Gęstość - PN-EN 196-6
 • Suma dwutlenku krzemu ; tlenku glinu i tlenku żelaza  - PN-EN 196-2
 • Reaktywny dwutlenek krzemu  - PN-EN 197-1
 • Alkalia - PN-EN 196-2
 • Tlenek magnezu  - PN-EN 196-2
 • Rozpuszczalne fosforany  - PN-EN ISO 11885
 • Promieniotwórczość naturalna  - instrukcja ITB 234/2003
 • Powierzchnia właściwa  - PN-EN 196-6
 • Badanie wytrzymałości na ściskanie - PN-EN 196-1
 • Badanie czasów wiązania - PN-EN 196-3
 • Stałość objętości  - PN-EN 196-3
 • Miałkość popiołu - PN-EN 451-2
 • Fosforany - metoda spektofotometryczna - PN-EN 450-1
 • Aktywność pucolanowa 28 i 90 dniowa - PN-EN 196-1
 • Oznaczenie wodożądności cementu - PN-EN 196-3
 • Analiza sitowa (sita 0,0045, 0,063, 0,01) - własna proced.