Badania zapraw murarskich, tynkarskich i specjalistycznych

Badanie Zapraw murarskich wg PN-EN 998-2 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa murarska”;

 • PN-EN 1015-3 „Metody badań zapraw do murów - Określenie konsystencji świeżej zaprawy. Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
 • PN-EN 1015-6 „Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
 • PN-EN 1015-9 „Określenie czasu zachowania właściwości roboczych”;
 • PN-EN 1015-7 „Określenie zawartości powietrza”;
 • PN-EN 1015-17 „Określenie zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie”;
 • PN-EN 1015-10 „Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy”;
 • PN-EN 1015-11 „Określenie wytrzymałości na ściskanie”;
 • PN-EN 1015-18 „Określenie absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym”;
 • PN-85/B-04500 „Określenie trwałości (odporność na zamrażanie-odmrażanie)”;

Badanie Zapraw tynkarskich wg PN-EN 998-1 „Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 1: Zaprawa tynkarska”;

 • PN-EN 1015-1 „Określenie wielkości ziarn metodą analizy sitowej”;
 • PN-EN 1015-3 „Określenie konsystencji świeżej zaprawy”;
 • PN-EN 1015-6 „Gęstość objętościowa świeżej zaprawy”;
 • PN-EN 1015-9 „Określenie czasu zachowania właściwości roboczych”;
 • PN-EN 1015-7 „Określenie zawartości powietrza”;
 • PN-EN 1015-10 „Określenie gęstości wysuszonej stwardniałej zaprawy”;
 • PN-EN 1015-11 „Określenie wytrzymałości na ściskanie”;
 • PN-EN 1015-12 „Określenie przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw” ;
 • PN-EN 1015-18 „Określenie współczynnika absorpcji wody podciąganie kapilarne”;
 • PN-EN 1015-19 „Określenie współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach”;
 • PN-85/B-04500 „Mrozoodporność (trwałość)”.