Badania nadproży

PN-EN 845-2:2013-10 "Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów - Część 2: Nadproża" :

  • Kształt i budowa
  • Maksymalna względna strzałka niezamierzona w pionie
  • Maksymalna względna strzałka niezamierzona w poziomie
  • Masa na jednostkę przekroju - wartość średnia
  • Nośność na zginanie - wartość minimalna
  • Maksymalne ugięcie przy zginaniu mierzone pod obciążeniem
  • Nośność na ścinanie - wartość minimalna
  • Maksymalne ugięcie przy ścinaniu mierzone pod obciążeniem