Badania wyrobów betonowych

Badania wyrobów betonowych - dajemy możliwość Klientom przeprowadzenia indywidualnych badań dla wszelkich wyrobów betonowych.

Poniżej przedstawiamy przykłady badań wyrobów betonowych zgodnie z przedmiotowymi normami oraz pod zlecenie Klienta.

Posiadamy wyposażenie umożliwiające dostosowanie się do badań wyrobów betonowych na INDYWIDUALNE ZLECENIE Klienta :

  • Badania na ściskanie
  • Badania na zginanie jednopunktowe, dwupunktowe i wielopunktowe
  • Badania na rozciąganie / wyrywanie

Przeprowadziliśmy już wiele badań wyrobów betonowych, gdzie zgodnie z specyficznymi wymaganiami Klienta, przygotowywaliśmy całe stanowisko badawcze, aby odwzorować warunki obciążenia wyrobu w warunkach jego pracy na budowie.