Badania rur

PN-EN 1916 “Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe” :

  • Wytrzymałość na zgniatanie rury betonowej/żelbetowej zgodnie z zał. C
  • Wytrzymałość na wzdłużny moment zginający zgodnie z zał. D
  • Badanie wodoszczelności rury betonowej/żelbetowej zgodnie z zał. E
  • Badanie nasiąkliwości betonu z rury betonowej/żelbetowej zgodnie z zał. F