Badanie betonu, kruszyw, domieszek, zapraw

Podstawową usługą świadczoną przez Laboratorium CERT-LAB jest sprawdzanie solidności betonu ze względu na różne czynniki, w tym mróz, ściskanie oraz wilgoć.

Przygotowania do badania są równie ważne, co przeprowadzenie samego procesu. Przede wszystkim najpierw należy pobrać próbki na węźle lub budowie, przeprowadzić ocenę parametrów mieszanki (konsystencja, zawartość powietrza, temperatura) oraz zapewnić jej prawidłowy transport. Ważne jest również właściwe przechowywanie mieszkanki w normowych warunkach. Dopiero wtedy przeprowadza się między innymi badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, zginanie, mrozoodporność, wodoszczelność, nasiąkliwość, czy też ścieralność.

Oprócz badania wytrzymałości betonu na ściskanie, czy też zginanie, testujemy również w pełnym zakresie surowce, z których został on wykonany, czyli kruszywa, różnego rodzaju domieszki (superplastyfikatory, plastyfikatory, napowietrzacze, opóźniacze, domieszki kompleksowe) oraz wodę zarobową.

Istotnym elementem naszej oferty jest opracowywanie receptur mieszanek, które są zgodne z wymaganiami producenta, a także i specyfikacjami (klasa ekspozycji, konsystencja, klasa wytrzymałości). Jeżeli pojawią się jakiekolwiek pytania, czy też wątpliwości, zapraszamy do kontaktu z naszym doświadczonym zespołem.