Badania kostek brukowych

Niezależnie, czy wykorzystywana kostka brukowa ma stać się ścieżką w ogrodzie, czy też podjazdem dla samochodu, warto sprawdzić jak reaguje ona na duże obciążenia oraz na ściskanie. Tym między innymi zajmuje się laboratorium budowlane CERT-LAB, przeprowadzające profesjonalne badanie betonu, z którego jest wykonana kostka. Właściwości użytkowe oraz cechy materiału zostają dokładnie przetestowane na różne czynniki, aby zagwarantować ich najwyższą jakość.

Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, ścieranie oraz rozciąganie wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 1338:2004, której założenia nakreśliliśmy poniżej. Nasze laboratorium budowlane zajmuje się również sprawdzaniem, czy kostka brukowa jest podatna na działanie zróżnicowanych warunków atmosferycznych (np. mrozu), aby jej właściwości użytkowe były doskonałe niezależnie od sezonu. Zapraszamy do zapoznania się z wykonywanymi przez nas działaniami.

PN-EN 1338:2004   „Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badań ” :

  • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla kostki brukowej zgodnie z wymaganiami z zał. J i C
  • Oznaczenie mrozoodporności z udziałem soli odladzającej dla kostki brukowej  zgodnie z zał. D
  • Badanie ścieralności betonu na tarczy Bohmego zgodnie z zał. H
  • Badanie odporności na ścieranie metodą szerokiej tarczy ściernej zgodnie z zał. G
  • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowej kostki brukowej zgodnie z zał. E
  • Oznaczenie wytrzymałości na rozciąganie przy rozłupywaniu dla betonowej kostki brukowej zgodnie z zał. F
  • Pomiar wartości odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej zgodnie z zał. I