Nadzór kierowniczy i inwestorski na budowie

 
Współpracując z doświadczonymi Kierownikami budów, Inspektorami Nadzoru oraz Projektantami jesteśmy w stanie przedstawić kompleksową ofertę, m.in :
  • projektowania obiektów kubaturowych, np. domy jednorodzinne
  • kierowania robotami budowlanymi na obiektach kubaturowych
  • nadzoru inwestorskiego, np. dla budynków
  • wycen robót budowlanych (kosztorysowanie)
  • oceny energetycznej budynków (świadectwa energetyczne)
  • okresowych przeglądów obiektów budowlanych
  • sporządzania ekspertyz istniejących budynków
  • przeglądów kominów
  • legalizacji samowoli budowlanych
  • doradztwa z zakresu budownictwa

Kolejną, dedykowaną dla Państwa przez firmę CERT-LAB, usługą jest gałąź związana z procesem inwestycyjnym w budownictwie.

Dążąc do pełnego profesjonalizmu i rozumiejąc trudy jakie napotyka Inwestor od momentu podjęcia decyzji o budowie własnego domu do momentu finalnego i szczęśliwego  jego zakończenia, podjąłem decyzję o rozszerzeniu działalności swojej firmy w tym zakresie. Gąszcz przepisów wraz z ich różną interpretacją powodują liczne opóźnienia w uzyskiwaniu zgód i decyzji zatwierdzających projekt budowlany i udzielających pozwolenia na budowę. Do tego doliczając różne ekipy pseudo – budowlane uzyskujemy marny efekt, w dodatku za który musi płacić Inwestor.

Firma CERT – LAB w dotychczasowej swojej działalności kontrolowała i nie dopuszczała do obrotu i wbudowania materiałów nie spełniających stawianych im wymogów. Dziś idąc dalej oferuję z zachowaniem pełnego profesjonalizmu wykonywanie projektów budowlanych dla obiektów kubaturowych wraz z pełnym nadzorowaniem wykonywanych robót. Współpracuje z grupą ludzi zajmujących się projektowaniem oraz nadzorowaniem robotami budowlanymi od wielu lat. Posiadam kadrę umożliwiającą pokonanie napotykanych trudności podczas projektowanie i budowy obiektów.

Co Nas wyróżnia? Uczciwość, profesjonalizm, konsekwentne egzekwowanie przepisów i sztuki budowlanej z finalnym i szczęśliwym zakończeniem dla Inwestora.

Czy mamy doświadczenie? Jako firma zaczynamy oferować Państwu w/w wachlarz usług. Jako kadra, którą posiada firma możemy pochwalić się licznymi obiektami, które były projektowane oraz nad którymi pełniono nadzór poprzez funkcję kierownika budowy czy inspektora nadzoru. Wśród kategorii obiektów wymienić możemy hale magazynowo – usługowe, liczne domki jednorodzinne (przebudowy, rozbudowy, nadbudowy, adaptacje typowych projektów), kościoły, budynki usługowe. Dla zobrazowania przedstawiam poniżej wykaz wraz z materiałami graficznymi niektórych inwestycji.