Badania prefabrykatów betonowych

Dla Nas nie ma ograniczeń
w badaniu prefabrykatów betonowych !

Nasze zaplecze techniczne umożliwia obsługę producentów od małej drobnowymiarowej prefabrykacji po producentów ciężkiej prefabrykacji.

Badane parametry prefabrykatów to: wytrzymałość na zginanie, odporność na ścieranie na tarczy Böhmego, odporność na poślizg/poślizgnięcie, właściwości ogniowe, przewodność cieplna, odporność na zamrażanie/rozmrażanie z udziałem soli odladzającej, badania nasiąkliwości oraz inne parametry wytrzymałościowe i trwałościowe wymagane przez normy prefabrykatów. 

Naszymi klientami są głównie producenci takich wyrobów jak: kręgi, rury, przepusty, kostka/płyty brukowe, krawężniki i obrzeża, kanały odwadniające, podwaliny oraz producenci ciężkiej prefabrykacji: schody, balkony, słupy, stropy i elementy nośne hal.