Badania domieszek do betonu

Badania domieszek do betonu - PN-EN 934-2+A1:2012 - Metoda badania :
 
 • Jednorodność , barwa - tablica 1 PN-EN 934-1
 • Umowna zawartość suchej substancji - tablica 1 PN-EN 934-1
 • Wartość ph - tablica 1 PN-EN 934-1
 • Zawartość alkaliów i chlorków - tablica 1 PN-EN 934-1
 • Gęstość - badana areometrem / piknometrem - tablica 1 PN-EN 934-1
 • Chlorki rozpuszczalne w wodzie - tablica 1 PN-EN 934-1
 • Zawartość alkaliów - tablica 1 PN-EN 934-1

 

 • Analiza w podczerwieni - PN-EN 480-6
 • Charakterystyka rozkładu porów w stwardniałym betonie - PN-EN 480-11

 

 • Domieszki redukujące ilość wody/uplastyczniające - tablica 2 - PN-EN 924-2
 • Domieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające - tablica 3.1 - PN-EN 924-2
 • Domieszki znacznie redukujące ilość wody/upłynniające -tablica 3.2 - PN-EN 924-2
 • Domieszki zwiększające więźliwość wody - tablica 4 PN-EN 924-2 - PN-EN 924-2
 • Domieszki napowietrzające -tablica 5 - PN-EN 924-2
 • Domieszki przyśpieszające wiązanie - tablica 6 - PN-EN 924-2
 • Domieszki przyśpieszające twardnienie - tablica 7 - PN-EN 924-2
 • Domieszki opóźniające wiązanie - tablica 8 - PN-EN 924-2
 • Domieszki uszczelniające - tablica 9 - PN-EN 924-2
 • Domieszki opóźniające wiązanie, redukujących ilość wody / uplastyczniających - tablica 10 - PN-EN 924-2
 • Domieszki opóźniające wiązanie, znacznie redukujących ilość wody / upłynniających - tablica 11.1 - PN-EN 924-2
 • Domieszki opóźniające wiązanie, znacznie redukujących ilość wody / upłynniających - tablica 11.2 - PN-EN 924-2
 • Domieszki przyśpieszające wiązanie, redukujących ilość wody / uplastyczniających - tablica 12 - PN-EN 924-2