Doradztwo technologiczne

Doradztwo technologiczne

Oferujemy pomoc w szerokim zakresie doradztwa technologicznego w zakładach prefabrykacji betonu oraz wytwórniach betonu. Dokonując badań bieżących surowców do produkcji, zajmujemy się projektowaniem mieszanek betonowych dopasowanych do wymagań klienta. Cały proces podlega ścisłej kontroli i nadzorowi od momentu pobrania próbek na zakładzie, poprzez wnikliwą analizę informacji z produkcji, po uzyskanie wyników badań gotowego wyrobu.

Nadzór nad kontrolami WINB

Bardzo często na życzenie producentów prowadzimy nadzór w trakcie kontroli wykonywanej przez Wojewódzkie Inspektoraty Nadzoru Budowlanego. Zapewniamy pełne wsparcie podczas kontroli, wspierając producentów wyrobów budowlanych tak, aby kontrola przebiegała bezproblemowo i była jak najmniejszym obciążeniem dla producenta. Kontrole prowadzone są zgodnie z harmonogramem rocznym, obejmują one całość dokumentacji niezbędnej do wprowadzania wyrobów na rynek a więc : dokumentacja systemu ZKP , badania typu, badania bieżące, deklaracje właściwości użytkowych, krajowe deklaracje zgodności, oznakowanie CE , oznakowanie znakiem budowlanym B. Kontrole doraźne - przeprowadzane po stwierdzeniu, że na rynku jest wyrób który posiada nieprawidłową dokumentację lub w ogóle jej nie posiada, a więc zachodzi podejrzenie że został niepoprawnie / nielegalnie wprowadzony do obrotu. Nasze laboratorium zapewnia pomoc w trakcie kontroli, oferując pełne wsparcie merytoryczne oraz jeśli klient ma taką potrzebę oferujemy obecność w trakcie spotkań z inspektorami WINB.

Deklaracje Właściwości Użytkowych i Deklaracje Zgodności

W ramach kompleksowej obsługi producentów wyrobów budowlanych zapewniamy naszym klientom także opracowanie deklaracji właściwości użytkowych wraz z oznakowaniem CE oraz deklaracji zgodności z oznakowaniem B.