Problemy z betonem ........

Często spotkamy się z brakiem trwałości betonu w prefabrykatach betonowych, powody mogą być bardzo różne, uzależnione zarówno od składu mieszanki jak również sposobu użytkowania i warunków jakie oddziałwują na beton.

Także, sam sposób zabudowania mieszanki i umiejętność jej ułożenia mają wpływ na efekt końcowy. Nie sprzyjające warunki otoczenia (temperatura), brak środka antyadhezyjnego na szalunkach mogą mieć znaczący wpływ na mieszankę, którą zabudowujemy.