Badanie pustaków i belek stropowych Terriva

Producent Teriva oferuje doskonale systemy stropowe, jednak nadal należy sprawdzić, czy rzeczywiście są one wystarczająco solidne, aby zadbać o bezpieczeństwo mieszkańców bądź pracowników. Niezależne laboratorium budowlane CERT-LAB wykonuje badanie wytrzymałości betonu na ściskanie, zginanie i obciążenia, potwierdzając jakość zarówno belek stropowych, jak i pustaków. Przy prowadzonych działaniach kierujemy się normą PN-EN 15037-2+A1 (dla pustaków) oraz PN-EN 15037-1:2011 (dla belek).

Badanie betonu musi zawsze zostać przeprowadzone fachowo i bezstronnie - to właśnie jesteśmy w stanie zagwarantować. Nie kierujemy się nazwą producenta czy też opiniami innych osób. Nasze laboratorium samodzielnie sprawdza, czy belki stropowe i pustaki posiadają prawidłowe cechy i właściwości użytkowe. Zapraszamy do współpracy.

PN- EN 15037-2+A1 „ Prefabrykaty z betonu. Belkowo-pustakowe systemy stropowe Część 2: Pustaki betonowe" :

  • Nośność przy obciążeniach skupionych - pkt. 5.2.1
  • Nośność na zginanie - pkt. 5.2.2
  • Badanie wzdłużnej wytrzymałości na ściskanie betonowych pustaków konstrukcyjnych i samonośnych - pkt. 5.2.3
  • Badania poprzeczne betonowych pustaków konstrukcyjnych i samonośnych - pkt. 5.2.4
  • Gęstość brutto w stanie suchym pustaka betonowego - pkt. 5.3
  • Odkształcenie skurczowe betonu lekkiego spowodowane wysychaniem - pkt. 5.4
  • Trwałość (odporność na zamrażanie/rozmrażanie) – pkt.4.13

   PN-EN 15037-1:2011 "Prefabrykaty z betonu -- Belkowo-pustakowe systemy stropowe -- Część 1: Belki" :