Badania mieszanki betonowej i stwardniałego betonu

Ważnym aspektem w branży budowlanej jest sprawdzenie wytrzymałości danych tworzyw i zapraw na różne czynniki atmosferyczne. Materiały do budowy domów jednorodzinnych, bloków, centrów handlowych i innych obiektów powinny spełniać wymogi najwyższych norm. Nasza firma przeprowadza badania mieszanki betonowej pod kątem między innymi badanie wytrzymałości betonu, nasiąkliwości, wodoszczelności, zginania, rozciągania oraz oznaczenia jej gęstości.

Polecamy również badanie mrozoodporności betonu określone stopniem:

 • F50,
 • F100,
 • F150,
 • F200 w normie PN-B-06250.

Następny ważny test sprawdza wodoprzepuszczalność betonu o stopniach:

 • W6,
 • W8,
 • W10,
 • W12 w normie PN-B-06250.

Zajmujemy się również pomiarem mieszanki pod względem między innymi:

 • głębokości penetracji wody pod ciśnieniem,
 • rozkładu porów w kruszywie napowietrzonym,
 • odporności na ściskanie.

Badanie mieszanki betonowej - Metoda badania :

 • Pobieranie próbek - PN-EN 12350-1 ;
 • Badanie konsystencji betonu metodą opadu stożka - PN-EN 12350-2 ;
 • Badanie konsystencji betonu metodą Ve-Be - PN-EN 12350-3 ;
 • Badanie konsystencji betonu metodą oznaczenia stopnia zagęszczenia - PN-EN 12350-4 ;
 • Badanie konsystencji betonu metodą stolika rozpływowego - PN-EN 12350-5 ;
 • Gęstość mieszanki betonowej - PN-EN 12350-6 ;
 • Badanie pozornej zawartości powietrza w mieszance betonowej - PN-EN 12350-7 ;
 

Badania betonów - Metoda badania :

 • Wytrzymałość na zginanie próbek do badania - PN-EN 12390-5
 • Wytrzymałość na rozciąganie przy rozłupywaniu próbek do badań - PN-EN 12390-6 ;
 • Badanie wytrzymałości betonu na ściskanie - PN-EN 12390-3 ;
 • Badanie nasiąkliwości betonu - PN-B-06250 ;
 • Badanie mrozoodporności betonu F50 - PN-B-06250 ;
 • Badanie mrozoodporności betonu F100 - PN-B-06250 ;
 • Badanie mrozoodporności betonu F150 - PN-B-06250 ;
 • Badanie mrozoodporności betonu F200 - PN-B-06250 ;
 • Badanie wodoprzepuszczalności betonu W6 - PN-B-06250 ;
 • Badanie wodoprzepuszczalności betonu W8 - PN-B-06250 ;
 • Badanie wodoprzepuszczalności betonu W10 - PN-B-06250 ;
 • Badanie wodoprzepuszczalności betonu W12 - PN-B-06250 ;
 • Badanie głębokości penetracji wody pod ciśnieniem - PN-EN 12390-8 ;
 • Badanie rozkładu porów w betonie napowietrzonym - PN-EN 480-11  ;
 • Badanie ścieralności betonu (tarcza Bohmego)  - PN-EN 14157 ;
 • Oznaczenie gęstości mieszanki betonowej  - PN-EN 12350-6 ;

 

 • Opracowanie receptury mieszanki betonowej ; klasa wytrzymałości ; klasa ekspozycji  - PN-EN 206:2014 ;
 • Opracowanie receptury mieszanki betonowej ; klasa wytrzymałości ; klasa ekspozycji ; - W8 - PN-EN 206:2014 ;
 • Opracowanie receptury mieszanki betonowej ; klasa wytrzymałości ; klasa ekspozycji ; - W8 ; F150 - PN-EN 206:2014 ;