Badania płyt brukowych

PN-EN 1339:2005 "Betonowe płyty brukowe - Wymagania i metody badań" :

  • Sprawdzenie wymiarów i aspektów wizualnych dla płyty brukowej zgodnie z wymaganiami z zał. J i C
  • Oznaczenie mrozoodporności z udziałem soli odladzającej dla płyty brukowej zgodnie z zał. D
  • Badanie ścieralności betonu na tarczy Bohmego zgodnie z zał. H
  • Badanie odporności na ścieranie metodą szerokiej tarczy ściernej zgodnie z zał. G
  • Oznaczenie nasiąkliwości dla betonowej płyty brukowej zgodnie z zał. E
  • Badanie wytrzymałości na zginanie obciążenie niszczące dla płyty brukowej zgodnie z zał. F
  • Pomiar wartości odporności na poślizg powierzchni niepolerowanej zgodnie z zał. I