Badanie pustaków szalunkowych

Świadczymy usługi w zakresie testowania właściwości użytkowych pustaków szalunkowych, które są powszechnie wykorzystywane jako ściany nośne, fundamentowe, piwnicze lub oporowe w domach mieszkalnych, a także obiektach komercyjnych. Tak istotne zastosowanie wymaga wykorzystania wyłącznie sprawdzonych rozwiązań, dlatego wykonujemy profesjonalne badanie wytrzymałości betonu na ściskanie. Dotyczy to zarówno gatunku lekkiego, jak i zwykłego.

CERT-LAB to niezależne laboratorium budowlane, które wykonuje bezstronne badanie betonu zarówno dla Klientów indywidualnych, jak i przedsiębiorstw. Przy analizie pustaków szalunkowych kierujemy się normą PN-EN 15435:2008, sprawdzając m.in. wytrzymałość mechaniczną, izolacyjność akustyczną oraz odporność na wilgoć elementu. Zachęcamy do zapoznania się z zamieszczoną poniżej listą usług, które wykonuje nasze laboratorium.

PN-EN 15435:2008 "Prefabrykaty z betonu -- Pustaki szalunkowe z betonu zwykłego i lekkiego -- Cechy wyrobu i właściwości użytkowe" :

  • Wymiary – pkt. 4.4.1 i 4.4.2
  • Rozszerzalność pod wpływem wilgoci (Stabilność wymiarowa)  w mm/m
  • Reakcja na ogień – pkt. 4.7 – wartość tabelaryczna
  • Współczynnik przepuszczalności pary wodnej – pkt. 4.8
  • Wytrzymałość mechaniczna – pkt. 4.9.2 - wytrzymałość na rozciąganie
  • Wytrzymałość mechaniczna – pkt. 4.9.3 - wytrzymałość na rozciąganie
  • Izolacyjność od dźwięków powietrznych - pkt. 4.10
  • Współczynnik przewodnictwa cieplnego λ10,dry – pkt. 4.11
  • Trwałość (odporność na zamrażanie/rozmrażanie) – pkt.4.13