Zakładowa kontrola produkcji

Wdrażanie ZKP

Istotnym elementem działalności CERT-LAB jest przygotowywanie i wdrażanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji - ZKP, który jest niezbędnym elementem wszystkich systemów oceny zgodności. Zakładowa Kontrola Produkcji to certyfikat, do którego posiadania zobowiązany jest każdy wykonawca, który wprowadza wyroby budowlane na rynek europejski. Nawet wyroby objęte systemem 4, który jest najmniej obciążający dla wykonawcy, także wymaga przepisami prawa aby posiadał on udokumentowany i wdrożony system ZKP. Zgodnie z powyższym nawet „mały producent” wyrobów budowlanych zobowiązany jest do przestrzegania tych przepisów.

Posiadamy ogromne doświadczenie we wdrażaniu systemów Zakładowej Kontroli Produkcji - od małych, mniej skomplikowanych systemów obejmujących np. 1-2 wyroby budowlane po systemy ZKP obejmujące więcej prefabrykatów, różniących się wymaganiami normowymi. Zajmuje się tym nasz doświadczony zespół, którego kwalifikacje potwierdziła BSI Group Polska, nadając niezbędne uprawnienia. Zostaliśmy również wpisani do IRCA (Akredytacja IRCA A17070).

Certyfikacja ZKP

Gdy już proces wdrożenia systemu ZKP zostaje zakończony, następuje przygotowanie do certyfikacji przez jednostkę notyfikowaną.

Dużym atutem naszej firmy jest ogromne doświadczenie w przygotowywaniu naszych Klientów do certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji w systemie oceny (2+) i wyższych, w szerokim asortymencie od prefabrykacji betonowej, kruszyw, domieszek do betonu (superplastyfikatory, plastyfikatory, napowietrzacze, opóźniacze, domieszki kompleksowe) po dobrowolną certyfikacje betonu towarowego.

Zaufali nam najwięksi wykonawcy w Polsce, a także klienci zagraniczni, których wprowadzaliśmy na nasz rynek. Duże doświadczenie i skuteczność wdrożeń systemów Zakładowej Kontroli wynika m.in. z faktu bycia niezależnym audytorem wiodącym w jednostce notyfikowanej - Instytut Materiałów Budowlanych i Technologii Betonu. Posiadamy referencje od Klientów niezwykle odpowiedzialnych systemów w budownictwie, objętych systemem oceny zgodności 1+, których przygotowywaliśmy do pierwszej certyfikacji, a teraz kolejne lata nadzorujemy kolejne pomyślne nadzory w certyfikacji.
 

Jeżeli posiadają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące wdrażania oraz certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji, zapraszamy do skorzystania z naszego formularza kontaktowego. Oferujemy wsparcie technologiczne oraz fachowe doradztwo.