Usługi projektowe

DZIAŁ PROJEKTOWY - OBIEKTY KUBATUROWE m.in. domy jednorodzinne

Jedną z ofert jaką możemy zaoferować to gotowe projekty domów o różnorodnym układzie i powierzchni. Jednak wiemy, że to Nasi Klienci mają swoją wizję wymarzonego domu dlatego najczęściej to Klient daje nam wytyczne z których po wielu konsultacjach i adaptacjach dochodzi do końcowego projektu domu.

Zajmujemy się także adaptacją istniejących budynków poprzez ich rozbudowę, modernizację, remont - wszystko zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego.

 

 

DZIAŁ PROJEKTOWY - PREFABRYKATY BETONOWE I ŻELBETOWE

Stanowimy pełne wsparcie dla Producentów prefabrykatów betonowych, którzy w pierwszych fazach projektowania wyrobów betonowych potrzebują profesjonalnego projektu prefabrykatu, który zawiera zarówno opis techniczny ( podstawa opracowania, wytyczne projektowe, wymagania normowe), obliczenia statyczne i wytrzymałościowe jak również pełną dokumentacją techniczną.

Taki kompletny projekt stanowi wytyczną do wyprodukowania prefabrykatu budowlanego oraz poddaniu pierwszym badań typu zgodnie z wymaganiami przepisów prawa budowlanego w zakresie wyrobów budowlanych.

Projekt obliczeniowy znacząco skraca czas i koszty uzyskania wyrobu o wymaganych parametrach wytrzymałościowych kontrolowanych we wstępnych badaniach typu.