Odwierty rdzeniowe

CERT-LAB świadczy usługi na powstających obiektach budownictwa ogólnego, mostowego, drogowego i przemysłowego w tym na specjalistycznych obiektach, takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady składowania odpadów, wiadukty drogowe. Wykorzystujemy przede wszystkim odwierty rdzeniowe (odwierty w betonie), a także różnego rodzaju metody pomiarów. Dzięki temu jesteśmy w stanie zagwarantować dokładne wyniki.

Nasz kwalifikacje potwierdzają nasze uprawnienia, w tym rzeczoznawcy nr 00115 WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORATU INSPEKCJI HANDLOWEJ W KATOWICACH w zakresie: w zakresie :
 
"Ekspertyzy budowlane - wytrzymałość i trwałość betonu w konstrukcjach oraz betonowych wyrobach budowlanych, poprawność wprowadzania ich do obrotu".

Dla istniejących obiektów opracowujemy ekspertyzy i opinie budowlane oceniające wytrzymałość betonu na między innymi ściskanie, zginanie, mróz, wodę, a także i nasiąkliwość, w konstrukcji metodami niszczącymi i nieniszczącymi (badanie betonu w konstrukcji). Główne metody badań to metoda sklerometryczna (młotek Schmidta) oraz ocena za pomocą odwiertów rdzeniowych w betonie.

Odwierty rdzeniowe w celu pobrania próbek walcowych do oceny wytrzymałości betonu na ściskanie wg PN-EN 13791:2008 "Ocena wytrzymałości betonu na ściskanie w konstrukcjach i prefabrykowanych wyrobach betonowych".

Zapraszamy do współpracy lub też kontaktu, jeżeli posiadają Państwo pytania odnośnie świadczonych przez nas usług.