Mobilne labolatorium

CERT-LAB świadczy usługi na powstających obiektach budownictwa ogólnego, mostowego, drogowego i przemysłowego w tym na specjalistycznych obiektach takich jak oczyszczalnie ścieków, zakłady składowania odpadów, wiadukty drogowe. Dla istniejących obiektów opracowujemy ekspertyzy i opinie budowlane oceniające wytrzymałość betonu w konstrukcji metodami niszczącymi i nieniszczącymi. Główne metody badań to metoda sklerometryczna (młotek Schmidta) oraz ocena za pomocą odwiertów rdzeniowych.