Badanie płyt z betonu architektonicznego

Dzięki swojej doskonałej wytrzymałości, te płyty są wykorzystywane przy wznoszeniu ścian budynków, ale również jako ich posadzki oraz elewacje. Dlatego tak istotne jest wcześniejsze sprawdzenie przez profesjonalne laboratorium budowlane czy materiał rzeczywiście wyróżnia się właściwościami zgodnymi z określonymi w polskim i międzynarodowym prawie normami. Właśnie tym zajmuje się firma CERT-LAB.

Wykonujemy badanie wytrzymałości betonu na ściskanie i zginanie, a także testujemy jak płyty architektoniczne radzą sobie ze zmianą temperatur poprzez ich zamrażanie oraz rozmrażanie. Nasze laboratorium betonu sprawdza również czy płyta jest podatna na szkodliwe działanie wody. Badanie wykonujemy zgodnie z normą PN-EN 12467:2009, w ramach której dokonywane są działania opisane poniżej.

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi usługami oraz umożliwienie nam przetestowanie płyt architektonicznych.

PN-EN 12467:2009 „PŁYTY PŁASKIE WŁÓKNISTO-CEMENTOWE. CHARAKTERYSTYKA  WYROBU I METODY BADAŃ”  :

  • Wytrzymałość mechaniczna – wytrzymałość na zginanie - pkt. 7.3.2
  • Gęstość pozorna –  pkt. 7.3.1
  • Kąpiel - suszenie –  pkt. 7.3.6
  • Zamrażanie – rozmrażanie  –  pkt. 7.4.1
  • Ciepła woda –  pkt. 7.3.5
  • Grzanie i deszczowanie –  pkt. 7.4.2
  • Tolerancje wymiarów – długości i szerokości - pkt. 5.3.4
  • Tolerancje grubości - pkt. 5.3.4
  • Prostoliniowość i prostokątność krawędzi - pkt. 5.3.5