Badanie pull-off

Na rynku budowlanym liczy się nie tylko precyzja i doświadczenie pracowników fizycznych. Ważna jest również jakość wykorzystywanych materiałów i ich odporność między innymi na:

  • mróz,
  • deszcz,
  • zginanie,
  • ścieranie.

Badanie pull-off betonu

Istotna jest również ocena parametrów mieszanki, czyli sprawdzenie jej konsystencji, zawartości powietrza, temperatury oraz wodoprzepuszczalności. Przeprowadzamy między innymi badanie pull-off betonu, które niezbędne jest w ocenie przyczepności warstw konstrukcji do podłoża poprzez odrywanie. Pozwala to także określić wytrzymałość na rozciąganie betonu. Badanie przyczepności pozwala również na ocenę możliwości naprawy powierzchniowej danej mieszanki.

Metoda pull-off

Przeprowadzana jest ona bezpośrednio na powierzchni naszego kompozytu, która powinna być odtłuszczona i nie posiadać żadnych rys oraz zagłębień. W celu uzyskania najbardziej miarodajnych wyników, należy odpowiednio naciąć powierzchnię badaną oraz zamontować grzybek/krążek pomiarowy. Najczęściej ma on średnicę 50 mm lub większą, tak jak w przypadku badania przyczepności grubych warstw (nawet 75 mm). Na końcu, należy odciąć tworzywo wokół miejsca pomiarowego. W przypadku sprawdzania wytrzymałości na rozciąganie betonu należy pamiętać o tym, że  nacięcie warstwy badanej powinno być nie mniejsze niż 15 mm.

Przyrządy pomiarowe

Wyróżniamy mierniki ręczne oraz automatyczne. Ich działanie w obu przypadkach polega na płynnym oderwaniu grzybków pomiarowych od podłoża przy jednoczesnym wzroście siły odrywania. W zależności od danego urządzenia, należy odpowiednio interpretować wyświetlane wyniki. Pomiar uznaje się za udany wtedy, kiedy następuje oderwanie krążka/grzybka pomiarowego od sprawdzanego podłoża. Ze względu na różne przyrządy do badania metodą pull-off, mogą wystąpić błędy pomiarowe – niektóre z nich związane mogą być na przykład z nieodpowiednim doborem kleju epoksydowego.

Wynik pomiaru wyraża się w mega-paskalach (MPa), czyli jest to siła z jaką odrywa się nacięte kruszywo dzielona przez powierzchnię naciętą.