Badanie wytrzymałości posadzki betonowej

CERT-LAB przeprowadził badanie wytrzymałości betonu na ściskanie zabudowanego w posadzce betonowej (wytrzymałość posadzki betonowej), w celu potwierdzenia braku spadku parametrów trwałościowych. Dzięki wykonaniu odwiertów rdzeniowych uzyskano wyniki dające możliwość wnioskowania o parametrach betonu.

wytrzymałość posadzki betonowej

, 26-11-2015