I znów wiercimy ......

Aby potwierdzić parametry betonu w konstrukcji należy pobrać normowo próbkę betonu w postaci odwiertu rdzeniowego. Na podstawie przeprowadzonych badań na odwiertach możemy wykazać spełnienie szeregu parametrów np. wytrzymałość betonu na ściskanie, ścieralność, nasiąkliwość, mrozoodporność i wiele innych.

, 27-10-2016