Badania "Pull-off"

Realizacja zlecenia : "Oznaczenie przyczepności przez odrywanie metodą pull-off metodą normową PN-EN 1542.

Badanie wykonane poprzez przyklejenie metalowych krążków o średnicy 50 mm do badanego podłoża. Następnie wykonanie nacięcia wokół krążka na głębokość około 20 mm i zmocowanie testera pull-off.

Ostatnim etapem badania jest oderwanie krążka wraz z odczytem wskazanej siły odrywającej i sprawdzenie przyczepności pomiędzy poszczególnymi warstwami.

Wynikiem odczytanym z testera pull-off jest wartość siły odrywania podana w kN lub też od razu przeliczona na wartość w MPa.

, 27-12-2019