Badania terenowe na obiektach mostowych

Realizacja zlecenia dla obiektów mostowych - wykonanie badań :

PN-EN 1542 Wyroby i systemy do ochrony i napraw konstrukcji betonowych. Metody badań. Pomiar przyczepności przez oderwanie. ;

PN EN 12504-2 Badania betonu w konstrukcjach. Część 2 : Badania nieniszczące. Oznaczanie liczby odbicia.

Postępująca destrukcja obiektów mostowych wymaga dobrania odpowiedniej techniki jego remontu z doborem odpowiednich mas naprawczych o właściwościach odpowiednich dla danego stanu jego konstrukcji.   W celu określenia aktualnych właściwości obiektu, przeprowadziliśmy badania sklerometryczne oraz badania pull-off.

, 27-02-2020