Odwierty rdzeniowe - elektrownia wiatrowa

Laboratorium CERT-LAB wykonało odwierty rdzeniowe w fundamentach elektrowni wiatrowej w celu oszacowania wytrzymałości na ściskanie zabudowanego betonu. Na podstawie przeprowadzonych badań Zleceniodawca badań mógł przystąpić do dalszych prac montażowych związanych z budową elektrowni wiatrowej.

 

, 04-12-2015