Certyfikacja ZKP betonu

"CERT-LAB  - Z nami możesz mieć pewność !!!
Postaw na doświadczenie i profesjonalizm - zyskując najlepszą cenę !!!
Zmiana przepisów - Beton

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa wprowadza wymóg znakowania Betonu Towarowego znakiem B oraz objęcia go obowiązkami wynikającymi z ustaw dla wyrobów budowlanych.

Beton konstrukcyjny będzie musiał być produkowany w krajowym systemie oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych 2+, który wymusza certyfikowanie produkcji (zakładowej Kontroli Produkcji) w akredytowanej jednostce certyfikującej. Prawie wszystkie składniki wchodzące w skład mieszanki betonowej podlegają certyfikowanemu systemowi oceny zgodności min. 2+, także zalecane jest aby kruszywa używane do produkcji betonu towarowego w systemie 2+ ( beton konstrukcyjny ) też były produkowane w tym systemie.

Producenci betonu towarowego nie później niż do 30 grudnia 2020 roku powinni spełnić wymagania znowelizowanego Rozporządzenia w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobu budowlanego oraz znakowania go znakiem budowlanym.

Wdrożenie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji dla betonu towarowego

Budowanie systemu Zakładowej Kontroli Produkcji zaczynamy od indywidualnej inspekcji na zakładzie produkcyjnym. Podczas takiej wizytacji wstępnej Wytwórni betonu zbieramy wszelkie niezbędne informacje.

To na tym etapie podejmujemy wspólne decyzje z Producentem co musimy poprawić, jakie poprawki w cyklu produkcyjnym musimy wdrożyć, która część produkcji musi zostać uzupełniona o odpowiedni nadzór i instrukcje.

Szczegółowa obserwacja pracy wytwórni oraz system pracy ich pracowników dają nam informację na temat procedur , które będą wdrażane w systemie Zakładowej Kontroli Produkcji.

Całość pracy wytwórni musi podlegać ciągłemu nadzorowi zgodnie z wymaganiami normy przedmiotowej  -      PN-EN 206+A1:2016-12 " Beton -Wymagania, właściwości, produkcja i zgodność"

Przygotowanie do certyfikacji systemu ZKP przez jednostkę notyfikowaną

Rozpoczynając prace nad wdrożeniem systemu Zakładowej Kontroli Produkcji przeprowadzamy wstępną inspekcję Wytwórni betonu. Podczas takiej wizytacji zbieramy wszelkie informacje jakie można wykorzystać przy tworzeniu systemu ZKP, całość zagadnień związanych z nadzorem nad produkcją od strony technicznej jak również personel biorący udział w procesie produkcji betonu towarowego jest niezwykle istotny.

To na tym etapie wraz z Producentem podejmujemy wspólne decyzje jakie zmiany w procesie produkcyjnym musimy wprowadzić aby zapewnić prawidłowy nadzór zgodny z wymaganiami normy przedmiotowej dla betonu. Wszelkie uwagi i spostrzeżenia związane z koniecznymi zmianami są podejmowane już na etapie wdrażania systemu i opracowywania dokumentacji ZKP.

Opracowanie dokumentacji systemowej ZKP to bardzo ważny etap wdrażania systemu, który konsultowany na każdym etapie prac. Główna księga systemu, procedury i instrukcje systemowe opisują całość nadzoru nad procesem produkcyjnym.  Dokumentacja opisuje całość nadzoru tzn. począwszy od dostarczenia surowców do produkcji (cement, domieszki, kruszywa, popiół lotny i inne dodatki ) oraz ich sposobu ich przechowywania, nadzór nad urządzeniami produkcyjnymi oraz sprzętem laboratoryjnym, szczegóły nadzór produkcji betonu i jego transportem aż po ocenę końcową parametrów gotowego betonu.

Kolejnym etapem jest wdrożenie gotowej kompletnej dokumentacji na wytwórni betonu. To niezwykle ważny etap, gdzie musimy w pełni uświadomić osoby biorące udział w prowadzeniu systemu o koniecznych zmianach, zapisach i nadzorze nad dokumentacją systemową ZKP.  Oferujemy pełne wsparcie wdrożeniowe, udzielamy w każdej sytuacji porad i wskazówek w razie wątpliwości związanych z prowadzeniem zapisów. Oczywiście osoby, które mają pełnić funkcję Pełnomocnika ds. ZKP lub najwyższe Kierownictwa Wytwórni zawsze może liczyć na szkolenie doskonalące i uzupełniające z zakresu systemu ZKP.

Kompleksowa obsługa zapewnia także pomoc w wyborze jednostki certyfikującej, a także pomoc w wypełnieniu wniosku o przeprowadzenie certyfikacji systemu ZKP oraz przygotowanie dokumentacji do złożenia w jednostce notyfikowanej, która będzie przeprowadzać inspekcję.  Wszystko to sprawia, że Klient może czuć się pewniej korzystając z Naszego doświadczenia i profesjonalizmu.

Ciągły nadzór nad wdrożonym systemem ZKP

Zapewniając Producentowi pełne wsparcie poprzez kompleksową obsługę gwarantujemy możliwość wparcia jako zewnętrzny Konsultant ds. ZKP w trakcie inspekcji przez jednostkę notyfikowaną lub też reprezentowanie jako Pełnomocnik ds. ZKP.  Wspierając Pełnomocnika ds. ZKP jako konsultant pomagamy w trakcie inspekcji wyjaśniać aspekty związane z dokumentację systemową jak również przybliżać wymagania jakie stawia inspektor jednostki certyfikującej. Jeśli Klient powierza nam obowiązki Pełnomocnika ds. ZKP bierzemy pełną odpowiedzialność za pozytywny wynik inspekcji jak również za ewentualne działania korygujące i zapobiegawcze po przeprowadzonej inspekcji.

Z doświadczenia przeprowadzanych wdrożeń wiemy, że Klienci bardzo cenią sobie zarówno wariant Konsultanta jak również Pełnomocnika, wiedzą bowiem że mogą w pełni polegać na Naszym doświadczeniu i profesjonalizmie.

Oferując dalszy nadzór na wdrożonym system ZKP, prowadzimy doradztwo w zakresie funkcjonowania i nadzoru nad dokumentację systemową, doradzamy jak ustalić nadzór i harmonogram przeglądów sprzętu produkcyjnego oraz plan wzorcowań sprzętu laboratoryjnego. Udzielamy pomocy w postępowaniach reklamacyjnych, prowadzeniu działań korygujących i zapobiegawczych, prowadzeniu nadzoru nad podwykonawcami i dostawcami zarówno produktów jak i  usług. Doradzamy jakie działania podejmować w celu usunięcia niezgodności oraz potencjalnych niezgodności a także zapewniamy wsparcie w prowadzeniu szkoleń wewnętrznych dla personelu. Ostatnim ważnym tematem jest prowadzenie audytów wewnętrznych oraz przeglądów zarządzania systemu ZKP, które powinny być przeprowadzane cyklicznie i wnosić do systemu odpowiednie wnioski do zmian i udoskonaleń.

Zapewniając obsługę zgodnie z powyższym opisem Nasi Klienci wiedzą na czym polega profesjonalna obsługa w zakresie wdrożenia i nadzoru nad systemem Zakładowej Kontroli Produkcji. To Nasza firma kontroluje zmiany w prawie dla wyrobów budowlanych i w razie potrzeby informuje Klienta o koniecznych zmianach, dzięki czemu Producent wie, że wprowadzany przez niego wyrób jest zgodny z obowiązującymi przepisami i rozporządzeniami.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Laboratorium budowlane CERT-LAB posiada wysokie kompetencje i doświadczenie w zakresie opracowywania i wdrażania
systemów zarządzania produkcją, systemów zakładowej kontroli produkcji.
 
Naszym atutem jest także ogromne doświadczenie w audytowaniu przy certyfikacji dobrowolnej producentów betonu towarowego największych producentów w Polsce.