Badania nośności podłoża

Dynamiczne badanie nośności gruntu za pomocą lekkiej płyty dynamicznej nie wymaga pojazdu obciążeniowego i dlatego jest korzystną alternatywą do czasochłonnych i kosztownych pomiarów płytą statyczną VSS.
Badania zagęszczenia gruntu można wykonywać w trudno dostępnych miejscach, takich jak: w zasypkach, rowach, wykopach tylko przez jedną osobę zaledwie w ciągu 2 minut.
 
Płyta VSS służy do szybkiej diagnostyki parametrów geotechnicznych podłoża gruntowego w badaniach in situ. Pozwala na określenie odkształceniowych i wytrzymałościowych cech wierzchniej warstwy podłoża.
Aparatura VSS pozwala na określenie pierwotnego modułu odkształcenia E1 i wtórnego modułu odkształcenia E2 (zwanego również modułem odkształcenia sprężystego) oraz wskaźnika odkształcenia I0 (stosunku E2/E1).
Badanie polega na pomiarze odkształceń pionowych badanej warstwy podłoża pod wpływem nacisku statycznego wywieranego za pomocą stalowej okrągłej płyty. Nacisk na płytę wywierany jest za pośrednictwem dźwignika hydraulicznego.
Płyta VSS jest szczególnie przydatna do badania zagęszczenia powierzchni podatnych oraz podłoża drogowego.